Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Registrering

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera ett konto. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande med nedanstående information till registrering@faglaro.se.


Klistra in nedanstående i e-postmeddelandets ämnesfält:

Ansökan till Fåglarö medlemssidor


Klistra in nedanstående text i e-postmeddelandet, samt ersätt informationen inom parentes med dina uppgifter:

Jag ansöker härmed om tillträde till Fåglarö medlemssidor.

Fastighetsbeteckning(ar):
(DINA FASTIGHETSBETECKNINGAR PÅ FÅGLARÖ, T.EX. 1:151)

Förnamn:
(DITT FÖRNAMN)

Efternamn:
(DITT EFTERNAMN)

E-postadress:
(DIN E-POSTADRESS, VAR NOGA MED SMÅ OCH STORA BOKSTÄVER)

Mina telefonnummer:
(DINA TELEFONNUMMER, MAX 3 ST)


Jag samtycker härmed till att Fåglarö samfällighetsförening publicerar mina kontaktuppgifter inom medlemssidorna på www.faglaro.se, så att de därmed blir tillgängliga för övriga medlemmar i föreningen.


OBS! Om du väljer att inte samtycka till publicering av dina kontaktuppgifter byter du ut det sista stycket mot följande text:

Jag samtycker INTE till att Fåglarö samfällighetsförening publicerar mina kontaktuppgifter inom medlemssidorna på www.faglaro.se.

Notera att om du inte samtycker till att dina kontaktuppgifter publiceras för andra medlemmar kommer du heller inte att kunna se andra medlemmars kontaktuppgifter.


Du skickar e-postmeddelandet till följande adress:

registrering@faglaro.se

OBS!
Om du redan har ett konto men inte lyckas logga in ska du INTE göra en ny registrering.

Beställ i första hand ett nytt lösenord via menyn till vänster.

Behöver du ytterligare hjälp kontaktar du web@faglaro.se.

Efter registrering
Notera att det kan ta viss tid innan din ansökan blivit behandlad eftersom registreringen görs manuellt.

När ditt konto är skapat får du ett e-postmeddelande med ett automatgenererat lösenord som du använder för att logga in. Om du vill kan du efter inloggning själv byta till ett personligt lösenord.

Ditt användarnamn är den e-postadress du angivit vid registreringen.

Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-06-10