Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö

En skärgårdsö i Saxarfjärden


Nytt datum för årsmötet

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET ÄR 20 OKTOBER Kl 18.00.

Kallelse med dagordning skickas senast 14 dagar före
mötet.

Styrelsen
2021-09-02
Inlägget visas till 2021-10-21

Nytt datum för vattenavstängningen

OBS! OBS! Rätt datum för vattenavstängningen är söndag 7 november!

Bo Andér
2021-08-24
Inlägget visas till 2021-11-08

Fåglaröperspektiv, nr 2 2021

Ett nytt Fåglaröperspektiv finns nu tillgängligt på medlemssidorna!

Bo Andér
2021-08-16
Inlägget visas till 2021-09-30

Naturvård

Styrelsens naturvårdsgrupp har vandrat över ön och noterar med stor tillfredsställelse att blocken vidtagit en mängd åtgärder för att hålla undan sly längs vägar och på allmänningar.

Gruppen, som arbetar utifrån föreningens naturvårdsplan och Praktikan, har förslag på ytterligare åtgärder att vidtas senast vid höstens gemensamma arbetsdagar 2 oktober (södra blocket) och 9 oktober (blocken på norra Fåglarö) när det gäller både större träd (som ska fällas på föreningens bekostnad) och mindre träd (som blocken förhoppningsvis kan ta ned). Kontakt kommer att inom kort tas med de block som är aktuella för flera av dessa åtgärder.

Naturvårdsgruppen står också till tjänst med råd till blocken i naturvårdsfrågor.

Minnesanteckningarna från gruppens vandring skickas till alla blockansvariga för kännedom.

Till sist: Det är fritt fram att såga till sig ved ur de tre stora fällda tallarna vid fiskarstugorna nära ångbåtsbryggan.


/Naturvårdsgruppen, som består av:

Bo Andér 070-456 99 73
Christer Andersson 070-912 30 00
Ola Bengtsson 070-555 44 37
Hasse Ivarsson 070-839 29 01
Tomas Bollner (adjungerad som biolog) 073-925 20 11
Inlägget visas till 2021-10-15

Störande ljud

På förekommen anledning vill styrelsen erinra alla fastighetsägare om vår gemensamma bestämmelse i Praktikan att alla bör visa hänsyn till grannar när det gäller hög ljudnivå på musik och maskiner utomhus, i synnerhet på kvällar och nätter. För god grannsämja rekommenderas att kontakt alltid tas med grannar då man planerar för fest utomhus kvällstid med musik.

För styrelsen/Bo Andér
2021-07-13
Inlägget visas till 2021-09-30

Transporter endast via ångbåtsbryggan

Alla typer av större transporter till Fåglarö med båt måste ske via betongrampen intill ångbåtsbryggan. Sandstränderna intill vänthuset är endast till för bad respektive småbåtars iläggning och upptagning.

För styrelsen/Bo Andér
2021-07-13
Inlägget visas till 2021-09-30

Grupp på Facebook

Nu finns en grupp på Facebook som heter "Vi på Fåglarö - Köp/Sälj el Byt/Skänk" som ett privat initiativ.

Länk till Facebook-gruppen

Inlägget visas till 2021-09-30

Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt klippor och stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.

Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Facebook
Som ett privat initiativ finns Facebook-gruppen "Vi på Fåglarö - Köp/Sälj el Byt/Skänk".

Länk till gruppen


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Kalendarium

Tillägg och justeringar kan komma att införas.


2021-09-25
Grovsopor

Kl 10.45-12.45

2021-10-02
Arbetsdag för södra ön

2021-10-09
Gemensam arbetsdag för blocken

2021-10-20
Årsmöte kl. 18.00

2021-11-07
Vattenavstängning

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2021-09-02