Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö

En skärgårdsö i Saxarfjärden


Bryggmöte 11 juli

Protokoll från bryggmötet den 11 juli finns nu publicerat på medlemssidorna.

Styrelsen
2021-07-16
Inlägget visas till 2021-08-31

Störande ljud

På förekommen anledning vill styrelsen erinra alla fastighetsägare om vår gemensamma bestämmelse i Praktikan att alla bör visa hänsyn till grannar när det gäller hög ljudnivå på musik och maskiner utomhus, i synnerhet på kvällar och nätter. För god grannsämja rekommenderas att kontakt alltid tas med grannar då man planerar för fest utomhus kvällstid med musik.

För styrelsen/Bo Andér
2021-07-13
Inlägget visas till 2021-09-30

Transporter endast via ångbåtsbryggan

Alla typer av större transporter till Fåglarö med båt måste ske via betongrampen intill ångbåtsbryggan. Sandstränderna intill vänthuset är endast till för bad respektive småbåtars iläggning och upptagning.

För styrelsen/Bo Andér
2021-07-13
Inlägget visas till 2021-09-30

Grupp på Facebook

Nu finns en grupp på Facebook som heter "Vi på Fåglarö - Köp/Sälj el Byt/Skänk" som ett privat initiativ.

Länk till Facebook-gruppen

Inlägget visas till 2021-09-30

Uppdatering om fyrhjulingen

Logga in på medlemssidorna för att ta del av uppdaterad information kring fyrhjulingen.

Styrelsen
2021-05-06
Inlägget visas till 2021-07-31

Containern vid ångbåtsbryggan

Den blå containern som är placerad intill vändplanen vid ångbåtsbryggan kommer att stå kvar till augusti enligt en överenskommelse mellan byggfirman, styrelsen och berörda grannar.

Bo Andér
2021-04-21
Inlägget visas till 2021-07-31

Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt klippor och stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.

Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Facebook
Som ett privat initiativ finns Facebook-gruppen "Vi på Fåglarö - Köp/Sälj el Byt/Skänk".

Länk till gruppen


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Kalendarium

Tillägg och justeringar kan komma att införas.


2021-09-25
Grovsopor

Kl 10.45-12.45

2021-10-02
Arbetsdag för södra ön

2021-10-09
Gemensam arbetsdag för blocken

2021-10-19
Årsmöte

2021-11-03
Vattenavstängning

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2021-07-16