Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i SaxarfjärdenUtmärkta stigar
Nu finns två utmärkta vandringsstigar på Fåglarö, med vita markeringar.

Den ena på västra sidans allmänning på södra delen av ön. Den andra på östra sidans allmänning på norra delen, från gistviken till sillviken.

Styrelsen/Bo Andér
2020-06-29
Inlägget visas till 2020-08-31


Vattensystemet
För undvikande av missförstånd vill styrelsen påminna om att tidigare regler gäller även för det nya kommunala sommarvattnet, dvs sparsamhet och förbud att vattna gräsmattor och fylla badtunnor och detta därför att vår tillgång till vattnet är begränsat till ett visst antal kubikmeter per dygn och att vattnet betalas kollektivt av samfällighetsföreningen. En påminnelse riktas också till alla fastighetsägare att stänga av tomtkranen då ni lämnar ön, vilket är en viktig säkerhetsåtgärd för att undvika vattenskada vid läckage inom fastigheten och för att underlätta felsökning i hela vattensystemet.

Som alla noterat fungerar nu det nya kommunala sommarvattnet och teknikhuset är färdigbyggt. I detta förvaras alla reservdelar till vattensystemet

Bo Andér
Ordförande
2020-06-11
Inlägget visas till 2020-08-20


Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2020-07-10