Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i Saxarfjärden


Extra årsmöte

Extra årsmöte för Fåglarö Samfällighetsförening måndag 26 augusti kl 18.30 i Pumpan, Färgargårdstorget 1 på Södermalm. Vid ändhållplatsen för buss 76.

Vid mötet behandlas en begäran från styrelsen om utökning av budgeten för installationen av det kommunala sommarvattensystemet.

Dagordning finns tillgänglig efter inloggning till medlemssidorna.

Bo Andér (ordförande i styrelsen)
2019-08-09


Nytt nummer av Fåglaröperspektiv

Fåglaröperspektiv nummer 2 / 2019 finns nu tillgängligt. Du hittar det på medlemssidorna.

Bo Andér
2019-08-06


Var sparsam med vårt gemensamma kranvatten!

I vår region är grundvattennivåerna redan nu låga...

Snåla med vattnet!
Låt inte vattnet stå och rinna!
Förkorta duschtiderna!
Vattna inte gräsmattan!
Håll tomtkranen stängd då du inte är på ön!


Den länkade affischen nedan kommer även att finnas i tryckt form på Fåglarö.

Affisch om kranvattnet

Styrelsen
2019-06-10Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-08-15