Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö

En skärgårdsö i Saxarfjärden

Sommarvattnet under 2021

Vattnet kommer att sättas på så snart som utetemperaturen håller sig stadigt på plus, vilket förhoppningsvis sker någon gång i april. Exakt datum för påsättning meddelas här på hemsidan.

För styrelsens vattengrupp
Bo Andér
2021-02-20
Inlägget visas till 2021-05-15


Hyra av föreningens fyrhjuling

Logga in på medlemssidorna för att ta del av information kring föreningens fyrhjuling.

Styrelsen
2021-02-04
Inlägget visas till 2021-06-30


Sopcontainern

Påminnelse!

Sopcontainern vid vänthuset på Fåglarö kan under vinterhalvåret bara användas av de fastighetsägare som tecknat helårsabonnemang med Roslagsvatten AB om sophämtning.

Bo Andér för styrelsen
2020-11-26
Inlägget visas till 2021-03-01


Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt klippor och stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.

Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2021-02-20