Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i SaxarfjärdenProtokoll från årsstämman 2019
Protokollet från årsstämman 21 oktober 2019 finns nu tillgängligt på medlemssidorna.

Styrelsen
2019-11-17


Aktuella vattenfrågor
Höstens återstående arbeten med det nya vattensystemet sker under första häften av november:

igenläggning av diken för 90-slangen
svetsning av återstående ca 100 meter slang
grävning för 90-slangen och mätarbrunnen vid anslutningspunkten vid vänthuset
nedgrävning av tankarna invid pumphus och gjutning av plintar till teknikhuset vid pump 5.

Det nya teknikhuset byggs fr o m 6 april 2020 och ca en vecka (påskveckan) framåt. Bygget och transporter av virket från ångbåtsbryggan ansvarar Bengt Anders Eriksson för med hjälp av frivilliga hantlangare/fastighetsägare. Intresse av att medverka anmäls till Bengt Anders eller Bo Andér.

Kompletteringar av det gamla vattensystemet görs före 25 april enligt följande av respektive vattenansvariga i aktuella block:

a) renodling av slangar och kopplingar vid brunn 2
b) nya kopplingar och borttagning av slang vid brunn 3
c) ny anslutning från 50-slangen i diket vid nya teknikhuset för fastigheterna 1:48 och 1:86
d) avklippning och tillvaratagande av 50-slangslingan upp till stamfastigheten.

Vattenpåsättningen våren 2020 blir lördag 25 april.

/För styrelsens vattenprojektgrupp
Bo Andér
2019-11-10


Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-11-18