Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i Saxarfjärden


Jakt på rådjur 7-8 oktober
Viltvårdaren David Lundevall informerar om följande:

"Jakt på rådjur kommer att genomföras måndag eller tisdag den 7-8 oktober, beroende på väder och vind. Även i år kommer hund att användas för att möjliggöra jakten. Datumet är valt för att ur flera aspekter - framförallt för att störa boende så lite som möjligt, men även för att kunna hinna rapportera en så aktuell situation kring rådjursfrågan som möjligt på årsstämman som jag hoppas kunna medverka på. Datumet är även valt utifrån att vi då har tid fram till januari att se om stammen fortsatt är för hög och då kan i så fall ytterligare något/några djur skjutas."

Styrelsen / Bo Andér
2019-10-02
Tennis, padel och boule på Fåglarö

På medlemssidorna hittar du information om projektet för tennis-, padel- och boulebanor på Fåglarö.

På förekommen anledning vill styrelsen klargöra att enkäten om padeltennis-, tennisbana till alla fastighetsägare inte kommer från styrelsen utan från den gruppering av fastighetsägare som jobbar med idén.

Bo Andér
Ordf i samfällighetsföreningens styrelse
2019-09-06Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-10-02