Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i Saxarfjärden


Fotbollsskolan 2019
Anmälningsformulären för fotbollsskolan 2019 är nu tillgängliga. Du kan anmäla fram till 2019-06-01.

Du hittar anmälningsformulären här

2019-04-23


Fåglaröperspektiv #1, 2019
Fåglaröperspektiv #1 för 2019 finns nu tillgängligt på medlemssidorna.

Logga in och läs!

2019-04-07


Rådjursstammen på Fåglarö
Nedan följer en kort redogörelse för arbetet med rådjursstammen på Fåglarö under det gångna året.

Med anledning av rådjurens stora numerär och oskygghet på Fåglarö fick jag i uppdrag att se över rådjursstammen och reglera beståndet vid behov. Under sommaren och hösten 2018 har jag därför inventerat stammen. Inventeringarna gav resultatet att jag bedömde Fåglarös sommarstam till ca 10-14 individer (dödlighet och felmarginal inkluderad).

Med tanke på öns storlek, antalet rådjur samt den problematik en för tät stam orsakar (matbrist, sjukdomar och betesskador) gjordes bedömningen att 2-3 djur skulle skjutas vintern 2018-2019. Detta för att antalet djur ska hållas något lägre än tidigare för att minimera skador, samtidigt som en livskraftig stam finns på ön.

I slutet på januari genomfördes därför en jakt på stamfastigheten och de andra fastigheter som upplåtit jakten till mig, och det kunde konstateras att fler djur än beräknat fanns på Fåglarö. På den norra delen av ön konstaterades (visuell och momentan inräkning) 15 olika individer, vilket tyder på att det vid det här tillfället förmodligen fanns ca 15-20 djur på ön.

Av dessa sköt jag 3 stycken, ett smaldjur (ungt hondjur), en ung bock och ett kid. Dessa djur valdes ut för att undvika en könsmässig snedfördelning av stammen samtidigt som de vuxna produktiva getterna sparades för att inte riskera en för stor påverkan inför 2019-2020.

Utöver bockar och hondjur i olika åldrar sågs två getter med dubbelkid samt två med enkelkid. I övrigt sågs ett äldre rävspår, hare och havsörn. Det var även tydligt att de ollonår som vi haft har lett till att djuren var i osedvanligt gott hull, trots stammens täthet och öns begränsade areal.

Nästa steg i förvaltningen är att se hur den genomförda jakten påverkat stammens storlek och utifrån det bedöma om en större eller mindre årlig avskjutning behövs.

Det går självfallet bra att kontakta mig om någon fråga uppkommer och jag nås enklast på david.lundevall@gmail.com.


Vänliga skärgårdshälsningar
David Lundevall

2019-03-10


Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-04-23