Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i SaxarfjärdenStormen Alfrida
Stormen Alfrida har fällt drygt 30 träd på Fåglarö. Enligt uppgift har inga boningshus skadats.

Bo Andér
Ordförande
2019-01-09


Protokoll från årsstämman
Ett justerat protokoll från årsstämman finns nu tillgängligt på hemsidan.

Bo Andér
2018-11-10


Kommunalt sommarvatten
På ordinarie årsstämma med Fåglarö samfällighetsförening 23 oktober 2018 beslöts med acklamation att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en anslutning till kommunalt sommarvatten genom ett avtal med Roslagsvatten AB (Österåkers kommuns bolag) med en kostnadsram om 3,5 mkr.

Beslutet innebär att föreningen kommer att ta ut en engångskostnad om 10.000 kr per fastighet för själva anslutningsavgiften (som egentligen är 17.400 kr).

För att finansiera projektet beslöt stämman också att låta styrelsen ta upp ett tioårigt banklån om 1.140.000 kr och höja årsavgiften till 2.500 kr per fastighet.

Bo Andér
2018-11-06


Motorfordon på Fåglarö
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det råder förbud att köra motorfordon på ön och att detta även gäller flakmopeder. Undantag gäller för större transporter och servicefordon för sophämtning och slamtömning.

Detta finns tydligt angivet i Praktikan, som finns att läsa under rubriken "Dokument" på medlemssidorna.

Bo Andér
2018-11-06


Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-01-10