Om Fåglarö
Fotbollsskola
 
Registrering
Nytt lösenord
Medlemssidor
Välkommen till Fåglarö
En skärgårdsö i SaxarfjärdenNy information om motorsågskörkort
Med anledning av tidigare notis om frivilligt arbete med röjning av stormfällda träd på Fåglarös allmänningar har styrelsen konsulterat REV (Riksföreningen Enskilda Vägar, där vår samfällighetsförening är medlem och kan få viss juridisk hjälp).

"REVs bedömning är att medlemmar även framöver kan röja på samfällighetsföreningens område utan ”motorsågskörkort” eller annan särskild utbildning, om

- arbetet är frivilligt, och
- någon ersättning inte betalas ut."

Bo Andér
Ordförande
2019-02-18


Stormfällda träd
Någon helg i februari kommer en trädfällare att ta ned ett mindre antal av de stormfällda träd nära vägarna som ännu inte nått marken och som utgör en fara. Vid förnyade kontakter med E.on har styrelsen inte fått besked om när de träd som fallit över elledningar kommer att sågas ned.

Bo Andér
Ordförande
2019-02-10


Vattenprojektet
Dialogen med Roslagsvatten fortskrider om kommunalt sommarvatten på Fåglarö. Nu tidigt i vår kommer vi att skriva på det gemensamma avtalet för att snarast därefter upphandla en entreprenad för att utföra samfällighetens åtaganden med grävning och installationer.

Senare i vår återkommer styrelsen med en mer detaljerad tidplan och besked om när alla fastighetsägare får en avisering om inbetalning av 10.000 kr/fastighet för projektets genomförande i enlighet med beslut vid årsmötet 23 oktober 2018.

Bo Andér
Ordförande
2019-01-25


Efter nyårsstormen
Mirakulöst nog har inga fastigheter skadats av de drygt 40 träd som fallit på Fåglarö. Men ett antal ligger över elledningar. Försiktighet anbefalles vid hantering av fallna träd. Då det är svårt att få tag i professionella trädfällare ser styrelsen gärna att blocken och enskilda fastighetsägare tar egna initiativ med röjning, omhändertagande av ved och eldning av ris. För enkelhetens skull gäller först till kvarn när det gäller att ta hand om fallna träd på allmänningarna. Observera att certifikat krävs för användning av motorsåg utanför den egna tomten.

Styrelsen kommer att inom kort göra en inventering och med hjälp av expertis märka ut de träd som det finns risker med att ge sig på och som kommer att hanteras av expert anlitad av styrelsen.

Bo Andér
Ordförande
2019-01-25
Allmän information
Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av klippor, löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt attraktiva stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.


Den som vill skicka post till en person på Fåglarö kan använda följande adress:

Förnamn Efternamn
Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga


Kontakt
Den som vill komma i kontakt med samfällighetsföreningens styrelse kan göra detta genom att sända e-post till denna adress:

styrelsen@faglaro.se


Medlemssidor
Som medlem kan du logga in på de interna medlemssidorna och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc.

Du loggar in från menyn till vänster.

Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö. Gå till fliken "Registrering" i menyn till vänster.
Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö


Bild från Fåglarö

 

 
  Denna del av faglaro.se uppdaterades senast 2019-02-18